dc3a0n-c491e1bb81-che1bab5n-le1babb-1

Dàn đề chẵn lẻ, lẻ lẻ, chẵn chẵn, lẻ chẵn là gì, gồm những số nào?